HISWA voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de betreffende HISWA voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden liggen in ons kantoor ter inzage of u kunt ze hieronder downloaden.